.

Tilldelade arbeten 2023

 

Northvolt batterifabrik – Västerås
Mora Lasarett
Heden exploateringsområde – Örebro
Kexfabriken – Örebro
Torgyta Kv. Åkroken – Nyköping
Ramavtal – Västerås
Pingstliljan – Örebro
Cyklotron – Örebro
Jakobsgatan – Arvika
BRT – Örebro


.