Stenarbeten.

Mark och Sten i Örebro AB utför allt inom stensättning/stenläggning, från planering, projektering fram till färdigställande av arbetet. Företaget jobbar med alla typer av marksten och natursten.

Sten & Plattarbeten.

  • Stensättning
  • Plattläggning
  • Stenläggning
  • Murar
  • Trappor
  • Kullersten & Natursten
  • Fasadbeklädnad
  • Betongplattor
  • Entreprenad

Murar & Trappor.

Vi bygger alla vanligt förekommande murar och trappor i sten och betong. Att bygga en mur är ett smidigt sätt att optimera din tomt och skapar ett snyggt helhetsintryck med fina detaljer. Trappor ger tomten ytterligare en dimension. Mark och Sten i Örebro AB utför både byggen av nya trappor samt renoveringar.

Använd ROT-Avdraget.

Som privatperson kan du nyttja ROT-avdraget, en skattereduktion på hantverkstjänster i ditt hus eller bostadsrätt. Läs mer på Skatteverkets Hemsida för mer information.
Välkommen att kontakta oss redan idag, för ditt nästa stenprojekt!