Stenarbeten.

Mark och Sten i Örebro AB utför allt inom stensättning/stenläggning, från planering, projektering fram till färdigställande av arbetet. Företaget jobbar med alla typer av marksten och natursten.

Stenarbeten vi utför:

 • Gatstensläggning
 • Kantstenssättning
 • Plattläggning
 • Maskinläggning (Industriytor, torgytor)
 • Skifferläggning
 • Murar
 • Trappor
 • m.m.

Anläggningsarbete:

 • Finplanering
 • Gång och cykelvägar
 • Parkeringar
 • Kabelgrävning
 • Schaktning
 • Grönytor
 • m.m.

Använd ROT-Avdraget.

Som privatperson kan du nyttja ROT-avdraget, en skattereduktion på hantverkstjänster i ditt hus eller bostadsrätt. Läs mer på Skatteverkets Hemsida för mer information.
Välkommen att kontakta oss redan idag, för ditt nästa stenprojekt!